Zdař Bůh

2018

15. 8. – 15. 9. 2019 / Culture City of east Asia 2019 Incheon Photography and Film Festival, Excellence award

„Běžně se na těchto částech vesnice lidé pohybují, ale už jen hrstka z nich ví o jejich dávné minulosti. Snažila jsem se objevovat jak zbylé známky po těžbě, tak i dokumentovat krajinu, která pozůstalé stopy zcela zahladila.“ 

Zachycovala jsem místa ve vesnici Nučice, kde žiji a kde dříve stávaly obrovské doly na železnou rudu. Chtěla jsem ukázat mladší generaci nebo novým obyvatelům její historii. Přiblížit jim vzpomínky obyvatel, kteří vše zažili. Vznikly tři autorské dokumentární knihy s doprovodným textem.

Potok vytékající z jedné z šachet pod Krahulovem je zbarven železné rudy do oranžova. Je to jedna z posledních viditelných stop poukazující na dávnou historii obce.

12. března 1846 byla zahájena těžba železných rud na Nučicku, která postupem doby z nepatrných začátků stoupla v pozdějších letech do nebývalé výše.

Těžba na posledním dole byla zastavena k 1. dubnu 1964 a ke konci roku 1964 byl důl zlikvidován spolu se všemi přilehlými dolovými úseky. Bezmála 120 let se tu těžila nučická ruda: skleněnka, makovka, pískovice, chlebovka a další. Celkem bylo vytěženo kolem 30 milionů
tun železné rudy.

dříve / nyní (zachován stejný či podobný pohled na místo)

Kamínky železné rudy, památka na hornickou minulost. Koho tato vzpomínka napadne? Dříve nepostradatelné, dnes zapomenuté. Všechny kousky nalezené na zahradě. V místě, kde se každý z nás pohybuje. Prostor, ve kterém bychom měli znát každý koutek. A přece nám něco uniká. Drobné rezavé kousky horniny. Splývají s krajinou, ale i na sebe upozorňují. Snaží se nás přimět přemýšlet. Na chvilinku zapomenout na přítomnost a vrátit se do minulosti. Stačí se dívat na známá místa z jiného úhlu, procházet se a snít. Každá krajina ukrývá svá tajemství, která můžou být objevena nebo navždy zůstat skryta.
A je jen na nás, kolik toho dokážeme objevit.

Za sdílení svých vzpomínek mockrát děkuji Miloslavu Tlustému, Václavu Vondrovi, Karlu Kozákovi, Marii Drábové, Haně Jíravové, Vladimíru Škrdlandovi, Jaroslavu Džbánkovi, Olze Procházkové, Věře Smitkové, paní Gürtlerové a paní Svobodové.

Text převzatý z publikací:
1000 let obce Nučice
XI. příloha ke kronice obce Mezouně – Nučické doly 1845 – 1964, jejich vznik a zánik
Dobývání železné rudy v Nučicích


Reprodukce dobových fotografií z Místního muzea Nučice a z výše vypsaných zdrojů.