Greece

Korfu, analogová fotografie, Nikon FM2, 2021

Podvodní snímky, Fujifilm QuickSnap Marine 800/27 Underwater

Sny jako bílé střípky, bílá jako mlha snění, analogová fotografie, Nikon FM2, 2020

Slunce vysoko na obloze a paprsky vykreslující tvář krajiny a města. Jako by se zastavil čas, všechno utichlo. Nepopsatelná atmosféra místa. Rozhlédnu se kolem sebe a nevím, co dříve mám navždy zaznamenat. Vše je kouzelné a nic se nebude opakovat. Druhý den opět vysvitne slunce, život půjde dál. Mnohé objekty budou stále nehybně stát tam, kde se nachází v tomto okamžiku. V momentu, kdy jsem je objevila. Některé ale takto nezůstanou. I nálada bude jiná. A já už je nespatřím. Nejprve fotografuji pohled na město. Je celé bílé, jako z jiné planety. Domy jako bílé kostky, jedna vedle druhé. Nelze je spočítat. Při pohledu působí jako malé stavby, drobná geometrická tělesa, domečky pro panenky. Jsou skutečné? Chodím městem a objevuji další a další zajímavá zákoutí. Asociace masy geometrických těles mě fascinuje. Drobný chaos a náhodné rozmístění a seskupení sloupů, stromů, domů či aut. Co mají všechny tyto věci společného? Hra s kompozicí, světlem či barevným nádechem. Pro mě však zaznamenávají i mnohem více. Jsou to mé vzpomínky. Jsou to vizuální střípky paměti, které jsem poskládala vedle sebe. Fotografie rozmístěné stejně tak, jako samotné objekty. Žádná přesně daná geometrická síť, žádné pravidlo. Řídím se pouze mým pocitem, snažím se opět oživit onu pohádkovou auru a alespoň v mých myšlenkách se vrátit v čase na toto úžasné místo.

Rhodos, analogová fotografie, Nikon FM2, 2020

Athény, analogová fotografie, Nikon FM2, 2019